kerkfestival

Laatste nieuws
Agenda
Laatste preken
 • dec
  08
  Opname

  Mededelingen en welkom
  Voorzang LB 125:1,2,3,4,5
  Stil gebed, Votum, Groet
  Zingen Ps.86:4
  Lezing formulier HA
  Zingen Opwekking 595 Licht van de wereld
  Viering Avondmaal
  ​Zingen Ps.103:1,3
  Gebed
  Schriftlezing​Lucas 1:39-56
  Zingen LB 66:1,3,5,6
  Preek Lucas 1:41-45
  Zingen LB 117:1,3,4,7
  Gebed
  Collecte
  Zingen NLB 416:1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn
  Zegen
  Thema: Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.
  I Gedeelde vreugd.
  II Dubbele vreugd!