Enquête Werk in de Kerk

Werk in de kerk; je bent onmisbaar! Doe jij ook mee om een levende gemeente van Christus te zijn in Dronten en omgeving?

Om een levende gemeente van Christus te zijn doen we allemaal mee, jong en oud. Dit kan in een taak, commissie, kerkenraadsfunctie of werkgroep. Dit kan structureel of incidenteel. Elk gemeentelid kijkt waar zijn/haar talenten en gaven liggen en hoeveel tijd beschikbaar is. We denken vanuit de talenten, gaven en beschikbare tijd. We geven ruimte en ondersteuning om te leren en te ontwikkelen. Denk aan meewerken, meedenken, meelopen en leren in werkgroepen, commissies, de kerkenraad of bij activiteiten.
Je wordt geroepen.

God vraagt van je om je talenten in te zetten. In Romeinen 12 vers 4-8 staat in elke zin: Wie de gave heeft…..moet…  Je bent onmisbaar.
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen een lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet die bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft moet dan doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.

In dit digitaal formulier: Enquête Werk in de Kerk kun je aangeven waar je talenten liggen, welk specifieke ambt of taak je wilt doen, hoeveel tijd je hebt en wat je wilt leren of ervaren. 
De kerkenraadsleden gaan graag met je in gesprek om mogelijkheden te bespreken. Ook als je graag meedoet maar nog niet weet op welk gebied. 

Op dit formulier kun je ook namen invullen van leden die je talentvol acht voor ambten of taken. 

Vanuit de kerkenraad zijn/komen er de volgende vacatures:
Kerkenraad Pastoraat:

Diaken: 2 vacatures
Ouderling: 2 vacatures
 

Kerkenraad Bestuur: 
Vacatures voor de volgende functies:

Voorzitter, Portefeuille Kerk en Omgeving, Portefeuille Jeugd, Portefeuille Gemeenteopbouw.

De kerkenraad vraagt iedereen om te bidden voor mensen die hun talenten in willen zetten of willen leren. Samen, met alle generaties, kunnen we het geloof doorgeven en delen met de volgende generatie.

Namens kerkenraad bestuur en pastoraat/diaconaat

29-01-2024