Nieuws

Laatste nieuws
Laatste preken
 • mrt
  08
  Opname

  Lezen: Ps 25.6,20 (NBV)

  Ontmoetingslied: Ps 25.8 (NPB)

  8. Laat oprechtheid mij bewaren;
  geef mij leven in uw licht.
  Ondanks dreigende gevaren
  is mijn hoop op U gericht.
  HEER op wie mijn hart vertrouwt,
  God in wie ik ben geborgen,
  maak het volk waarvan U houdt
  vrij van lijden en van zorgen.
  Stil gebed

  Votum en groet

  Opw 464 Wees stil voor het aangezicht van God

  Gebed

  Kindermoment – Jenet van Gelder

  Kinderlied: God kent jou (Hemelhoog 503)

  Bijbellezing: Lucas 4.14-22 (tot bij: “…de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden”) – Hanny Schaap

  Verkondiging

  Stiltemoment

  Ps 130:1,2 (NPB)

  1. Vanuit het diepe duister
  vind ik geen uitweg, HEER.
  Ik schreeuw om redding; luister,
  geef aandacht, reageer.
  U kent mijn hele leven,
  mijn zondige gedrag.
  Toch wilt U ons vergeven.
  Uw naam verdient ontzag!

  2. Ik blijf de HEER verwachten,
  mijn ziel kijkt uit naar Hem.
  Zijn woord vult mijn gedachten;
  ik hunker naar zijn stem.
  De HEER laat van zich horen,
  blijf hopen, Israël!
  Eens zal de morgen gloren
  van redding en herstel.
  Gebed

  Viering Heilig Avondmaal

  Zingen tijdens viering:

  Opw 737 Aan uw tafel

  Ps 116:1,3,4,8 (Liedboek)

  Opw 705 Toon mijn liefde

  Ps 146:3,4,5 (NPB) – mel: Joh de Heer

  3. Vol geluk mag ieder leven
  die de HEER als helper heeft.
  Hij heeft ons zijn woord gegeven
  en Hij maakte al wat leeft.
  Wie berooid is of geknecht
  geeft Hij brood en doet Hij recht.

  4. Hij, de HEER, laat boeien breken,
  geeft aan blinden levenslicht,
  helpt wie bijna was bezweken,
  houdt van wie op Hem zich richt.
  Hulpelozen staat Hij bij,
  slechte mensen oordeelt Hij.

  5. Tot het einde van de tijden
  heerst de HEER met overmacht.
  Sions God blijft alles leiden;
  Hij regeert in elk geslacht.
  Eeuwig zing ik tot zijn eer:
  Halleluja, loof de HEER!

  Na de viering: Opw 602 Vrede van God

  Gebed en voorbede

  Collecten

  Zingen Gz 300:1,3,6 (Liedboek)

  Zegen

  3x Amen