Kerkenraad Pastoraat

21 september 2020
19:30 tot 22:00

21 september 2020
19:30 tot 22:00
Locatie
Ichthuskerk
Roerstraat 1
Dronten

Intervisie

vergaderschema

Overleg plannen wijkteams

Rooster kascontroles/bezoeken

Rapportages


Locatie
Ichthuskerk
Roerstraat 1
Dronten