God houdt van jou!
kerkfestival
alpha cursus
Mededelingen van 25 aug
Kerkdiensten

Laatste nieuws

Kerkfestival
Kerkfestival 2019: een bruisende start!
Welkom bij de Ichthuskerk
welkom bij de Ichthuskerk
Welkom op onze nieuwe website
Welkom op de nieuwe website van onze gemeente. Eind augustus ontvangt iedereen met een bekend mail adres de inlogcodes en informatie over de gemeente app. Komend half jaar gaan we de website verder uitbouwen en ook ontdekken hoe we via de site en de app met elkaar kunnen communiceren. Vragen: stuur een mail bericht naar helpdesk.ngkdronten@gmail.com

Laatste preken

 • aug
  25
  Opname
 • aug
  18
  Opname
  welkom door ouderling van dienst​

  Z​Gezang 21 : 1, 2 (LB) – intochtslied​Alles wat adem heeft, love de Here​
  ​votum; vredegroet; amen
  Z​Psalm 8 : 1,2 (LB) ​Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven.
  ​Tien Woorden:
  Z​Gezang 310 (NLB)​Eén is de Heer, de God der goden
  ​gebed om opening van het Woord
  ​kindmoment door Arjan Elzerman;
  ​kinderen naar kindernevendienst​ na zingen van:
  Z​Hemelhoog 299 – kinderlied​‘k Heb Jezus nodig
  L​Psalm 84​lezing door Ruud Hoogland
  Z​Psalm 84 : 1 (OB) *​Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot
  ​preek​
  Z​Psalm 84 : 4 (LB) en 6 (OB) *​Van kracht tot kracht …/ Want God de HEER
  ​dankzegging en voorbede
  ​collecte
  Z​Opwekking 687​Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
  ​zegen met gezongen amen
  Z​Gezang 456 : 3 (LB) ​Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen​

  Thema en verdeling
  Verlangen naar God: daar kun je mee thuiskomen!
  1​verlangen en heimwee ​(1-4)​
  2​felicitaties voor iedereen, zelfs bij tegenslag ​(5-8)
  3​gebed en aanbidding ​(9-13)​

  Powerpoint: zie bijlage

  *​Psalm 84 : 1 en 6 (OB)
  1​Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
  o HEER der legerscharen God,
  zijn mij uw huis en tempelzangen!
  Hoe branden mijn genegenheên
  om ’s HEREN voorhof in te treên,
  mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen:
  mijn hart roept uit tot God die leeft
  en aan mijn ziel het leven geeft.

  6​Want God de HEER, zo goed, zo mild,
  is ’t allen tijd een zon en schild.
  Hij zal genaad’ en ere geven.
  Hij zal hun ’t goede niet in nood
  onthouden, zelfs niet in de dood,
  die in oprechtheid voor Hem leven.
  Welzalig, Heer, die op U bouwt
  en zich geheel aan U vertrouwt.

Agenda