Een BOOG in de wolken, als teken van TROUW.
Kerstnachtdienst 2019
Kerkdiensten + live meeluisteren

Laatste nieuws

Mededelingen van 08 dec 2019
Kerstnachtdienst 2019
Kerstnacht Dronten 24 december Aeres Hogeschool

Laatste preken

 • dec
  08
  Opname

  Mededelingen en welkom
  Voorzang LB 125:1,2,3,4,5
  Stil gebed, Votum, Groet
  Zingen Ps.86:4
  Lezing formulier HA
  Zingen Opwekking 595 Licht van de wereld
  Viering Avondmaal
  ​Zingen Ps.103:1,3
  Gebed
  Schriftlezing​Lucas 1:39-56
  Zingen LB 66:1,3,5,6
  Preek Lucas 1:41-45
  Zingen LB 117:1,3,4,7
  Gebed
  Collecte
  Zingen NLB 416:1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn
  Zegen
  Thema: Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.
  I Gedeelde vreugd.
  II Dubbele vreugd!

 • dec
  08
  Opname

  Voorzang: Psalm 118, 9 en 10
  Votum en Groet
  Zingen: Psalm 100
  Drempelgebed
  Zingen: Gezang 125, 1. 4 en 5
  Gebed bij de opening van het Woord
  Kindermoment
  Zingen: Het volk van de Heer
  Schriftlezing: Jesaja 40,1-11 en Romeinen 13,8-14
  Zingen: Gezang 118 (ELB – Hij kwam bij ons heel gewoon)
  Verkondiging van Romeinen 13,11: De nacht is haast ten einde…
  Zingen: Gezang 130
  Voorbereiding viering avondmaal
  Geloofsbelijdenis
  Zingen: Ik ben (Sela)
  Viering van het avondmaal
  Zingen: Gezang 75, 10. 11 en 12
  Dankzegging en voorbeden
  Collecte
  Zingen: Gezang 117, 1. 4 en 7
  Zegen

Agenda