Voor alles wat gebeurt is er een uur
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Prediker 3: 11
Kerkdiensten + live meeluisteren

Laatste nieuws

Mededelingen 26 jan 2020
Nieuwsbrief 4, Landelijke Vergadering 21 jan 2020

Laatste preken

 • jan
  26
  Opname

  Welkom en mededelingen
  Opwekking 623
  Persoonlijk gebed
  Votum en groet
  Gezang 460:1,2
  Wet
  Psalm 103:4
  Gebed
  Kindermoment en kinderlied Opwekking for Kidds 112: Hé luister mee.
  Schriftlezingen: Genesis 50:22-26, Handelingen 7:9-22 en Hebreeën 11:22-23 door Auke van de Merwe
  Gezang 427:1
  Tekst: Exodus 2:1en 2
  Verkondiging
  Opwekking 770
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten
  Gezang 313:1,2,6
  Zegen
  3x amen

 • jan
  19
  Opname

  Liturgie zondagmorgen 19 januari 2020 (NGK Dronten)​​
  met muzikale begeleiding zijn van zang&muziek-team

  ​ welkom door ouderling van dienst;
  Opwekking 789 – intochtslied​U leert me lopen op het water (Lopen op het water)
  ​handdruk; gezongen votum met:
  Opwekking 640 (NB: 1x zingen!) ​Ik sla mijn ogen op naar de bergen
  ​vredegroet en gesproken amen
  Psalm 92 : 1,7 en 8 (LB) – Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de HERE prijst
  ​Gods geboden ten leven
  Opwekking 689 ​Spreek, o Heer, door uw heilig woord
  ​gebed
  ​kindermoment door Anko van Leeuwen
  Kinderlied – na afloop kindmoment​Simon en Andreas – Kom aan boord
  ​kinderen naar de kindernevendienst
  Johannes 5 : 1-18 ​lezing door Jansje Krüger
  Gezang 534 : 1-2 (NLB) ​Hij die de blinden weer liet zien.. de lammen lopen
  Johannes 5 : 7b
  ​verkondiging
  Psalm 146 : 4 (DNP) en 3 (OB) *
  ​Hij de HEER laat boeien breken/Zalig hij die in dit leven
  ​dankgebed en voorbede
  ​collecte
  ​kinderen terug van de kindernevendienst voor de zegen
  Opwekking 795 Ik geloof in de Zoon (Amen, amen. Ja ik leef)
  ​zegen met als gezongen amen nog 1x refrein van:
  Opwekking 795 – refrein ​Amen, amen. Ja, ik leef omdat Hij leeft

  *​Gezang 534 : 1-2 (NLB, is zelfde melodie als LvdK 192, O kostbaar kruis, o wonder Gods)

  ​Hij die de blinden weer liet zien,
  ​hun ogen kleur liet ondervinden
  ​is zelf het licht dat ruimte geeft
  ​ons levenslicht, de Zoon van God.

  Hij die de lammen lopen liet
  hun dode krachten deed ontvlammen
  is zelf de weg tot waar geluk:
  ons levenspad, de Zoon van God.

  Johannes 5 : 7​preek Klaas van Hoek​2

  **​Psalm 146 : 4 (DNP) en 3 (OB) – eventueel op de andere melodie van Joh.de Heer 446

  Hij, de HEER, laat boeien breken,
  geeft aan blinden levenslicht,
  helpt wie bijna was bezweken,
  houdt van wie op Hem zich richt.
  Hulpelozen staat Hij bij,
  slechte mensen oordeelt Hij.

  Zalig hij, die in dit leven
  Jakobs God ter hulpe heeft;
  hij die door de nood gedreven,
  zich tot Hem om troost begeeft;
  die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
  vestigt op de HEER, zijn God.
  Johannes 5 : 7​preek Klaas van Hoek​2

Agenda