Waar de zon opkomt. Waar de zon ondergaat. Zal Uw Hand mij leiden, Houdt Uw Hand mij vast. Ps. 139: 9, 10
Kerkdiensten + live meeluisteren

Laatste nieuws

Stemmen kerkorgel

Laatste preken

 • nov
  17
  Opname

  Welkom en mededelingen

  Psalm 118: 1 en 8 (LvdK ‘Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen’)

  Stil gebed
  Opw. 640 (als votum ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen’)
  Groet
  Gezongen amen

  Psalm 33: 8 (LvdK ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’)

  Gebed

  Lezen Rom.5: 1-11
  Opw. 654 ( ‘Dank U voor deze nieuwe dag’)

  Lezen 2Kor.1: 23 t/m 2Kor.2: 11
  Lied 305: 2 (LvdK ‘O, Heer uw onweerstaanbaar woord’)

  Preek (tekst 2Kor.2: 8a NBG’51); thema: liefde is niet alleen een gevoel maar ook een besluit)
  Lied 481: 1 t/m 4 (LvdK ‘O grote God, die liefde zijt’)

  Gebed, we besluiten ons gebed met het zingen van Lied 285: 1 a; 2v; 3m; 4a (LvdK ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’)

  Collecten

  Lezen van de geloofsbelijdenis
  Nieuw Liedboek 416: 1 t/m 4 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

  Zegen
  Gezongen amen

 • nov
  17
  Opname

  We ontmoeten God en elkaar
  Ontmoetingslied: Opw 599 Kom tot de Vader
  Stil gebed
  Votum en groet
  Opw 780 (samenzang met Charis) Verlangen

  We luisteren naar en zien zijn Woord
  Gebed
  Kindermoment
  Bijbellezing: Genesis 15 (Jansje)
  Gz 328:1 (Liedboek) Here Jezus, om uw Woord
  Verkondiging
  Stiltemoment
  Luisterlied: He will hold me fast (Charis)
  Dooponderwijs
  Gebed
  Doopvragen
  Kinderlied OpwK 77: God kent jou vanaf het begin
  Doop
  Ps 105:5 (Geref Kerkboek)
  5. God zal zijn waarheid nimmer krenken,
  maar eeuwig zijn verbond gedenken.
  Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
  tot in het duizendste geslacht.
  ’t Verbond met Abraham, zijn vrind,
  bevestigt Hij van kind tot kind.

  Vraag aan gemeente
  Opw 710 Zegenlied

  We geven antwoord
  Gebed
  Collecten (Luisterlied Charis: In Christ alone)
  Doop (Sela)

  We ontvangen zijn zegen
  Zegen
  Ld 456:3 (Liedboek) Amen, amen, amen

Agenda