Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Gal. 5 : 25
Kerkdiensten + live meeluisteren
Ministrygebed

Laatste nieuws

mededelingen 16 febr 2020
Landelijke Vergadering, nieuwsbrief 5, 3 febr 2020

Laatste preken

 • feb
  16
  Opname

  We ontmoeten God en elkaar
  Opw 815 Vul dit huis met uw glorie
  Stil gebed
  Votum = Opw 640 Ik hef mijn ogen
  Zegengroet
  Ps 124:1-3 Nieuwe Psalmberijming
  1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
  - blijf, Israël, dit zeggen keer op keer -
  was Hij niet voor ons in de bres gaan staan,
  dan hadden wij geen hoop en toekomst meer;
  dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

  2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
  dan hadden vijanden ons wreed verscheurd.
  Hun stroom van woede werd dan onze dood:
  onstuimig water had ons meegesleurd.
  Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

  3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
  zoals een vogel vrijkomt uit een net.
  Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
  Dankzij de naam van God zijn wij gered;
  Hij is de HEER die alles heeft gemaakt.

  Wanneer de Geest ons leven leidt (Galaten 5)
  Ld 239 (Liedboek 1973):1 (allen), 3 (vrouwen), 6 (mannen), 7 (allen)

  We luisteren naar zijn Woord
  Gebed
  Kindermoment (Jaap Lokker)
  Kinderlied: OpwK70=Hemelhoog 115 Liefde, blijdschap, vrede
  Bijbellezing: Galaten 6.1-5 (Toke Ferweda)
  Verkondiging
  Stiltemoment

  We geven antwoord op het Woord
  Opw 767 Familie
  Gebed
  Collecten
  Opw 710 Gebed om zegen

  We ontvangen de zegen van God
  Zegen
  Ld 425 (Nieuw Liedboek) Vervuld van uw zegen

 • feb
  09
  Opname

  Liturgie 9 feb 2020 (09:30) – Ichthuskerk, Dronten
  We ontmoeten God en elkaar
  Ps 84:1,6 (Liedboek)
  Stil gebed
  Votum en groet
  Opw 167 Samen in de naam van Jezus
  Tien Woorden
  Ps 100 (Nieuwe Psalmberijming):1-3 (Melodie: JdH 25 Er juicht een toon)
  1. Juich, alle volken, voor de HEER.
  Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
  Zing opgewekt met hart en stem.
  Kom met een vrolijk lied tot Hem.

  2. Eén God is er, en dat is Hij.
  Hij maakte ons, Hem dienen wij.
  Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
  Hij leidt ons als zijn kudde voort.

  3. Trek jubelend zijn poorten door,
  zijn voorhof in en zing in koor:
  de HEER is goed, want Hij verbindt
  zich aan zijn volk van kind op kind.

  We luisteren naar zijn Woord
  Gebed
  Kindermoment (Dianne de Lange)
  Bijbellezing: Romeinen 6.1-14 (Vera Witteveen)
  Verkondiging
  Stiltemoment

  Doopbediening
  Sela: Dooplied – In het water van de doop
  Kinderen komen terug in de dienst
  Dooponderwijs
  Gebed
  Doopvragen
  Kinderen komen naar voren: God kent jou vanaf het begin OvK 77
  Doopbediening
  Ps 105 (GKB):5 God zal zijn waarheid nimmer krenken
  5. God zal zijn waarheid nimmer krenken,
  maar eeuwig zijn verbond gedenken.
  Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
  tot in het duizendste geslacht.
  ’t Verbond met Abraham, zijn vrind,
  bevestigt Hij van kind tot kind.
  Vraag aan gemeente
  Opw 602 Vrede van God

  We geven antwoord
  Gebed
  Collecten (luisterlied: Wonderlijk van Sela)
  Opw 123 Groot is uw trouw
  Zegen
  Ld 416 (Liedboek 2013):1-4 Ga met God

Agenda