Waar DE GEEST van DE HEER is. Daar is VRIJHEID. 2 Kor. 3 : 17
Kerkdiensten + live meeluisteren
nieuwe website + app
Handleiding installatie kerkspot-app

Laatste nieuws

Welkom bij de Ichthuskerk
Wij zijn een gemeenschap van ruim 500 mensen van alle leeftijden die samen gemeente van Christus willen zijn. Op deze website is veel te vinden over wie we zijn en wat we doen. U bent van harte welkom als gast in onze gemeente en we leren u graag kennen. Elke zondag komen we samen om 9.30 in ons gebouw aan de Roerstraat in Dronten. Daarnaast is er elke middag een gezamenlijke dienst om 16.30, het gebouw waar de middagdienst gehouden wordt wisselt per kwartaal, kijk daarvoor in de agenda. We zien de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord. De dood en opstanding van Jezus Christus vormen het hart van de boodschap van de Bijbel. Het goede nieuws van Gods liefde staat centraal, dat geloof bindt ons samen. We willen ons dagelijkse leven graag verbinden met God en zijn liefde delen met anderen. We ontwikkelen zo onze weg om het kerk zijn concreet vorm te geven in de wereld van deze tijd. We zijn blij om onderdeel te zijn van de wereldwijde kerk, de kerk die 2000 jaar geleden startte met het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Als Ichthuskerk in Dronten willen we samen met alle andere kerken een getuige zijn van het werk van Jezus in ons leven en in wat hij kan en wil doen in de wereld van vandaag. Heeft u vragen of wilt u nader kennis maken met ons? Neem contact op via scriba.dronten@ngk.nl, we horen graag van u!
Welkom op onze nieuwe website
Inloggen kan met de inlognaam en inlogcode die per mail gestuurd is. Deze codes niet ontvangen? stuur dan een mail naar helpdesk.ngkdronten@gmail.com Komend half jaar gaan we de website verder uitbouwen en ook ontdekken hoe we via de site en de app met elkaar kunnen communiceren. Zijn de eigen gegevens niet helemaal correct: mail naar scriba.dronten@gmail.com Vragen over de website of app: stuur een mail bericht naar helpdesk.ngkdronten@gmail.com

Laatste preken

 • okt
  13
  Opname

  Welkom en mededelingen
  Zingen
  Stil gebed-votum-groet
  Zingen
  Gebed om de leiding van de Heilige Geest
  Schriftlezing
  Zingen
  Tekstlezing
  Verkondiging
  Zingen
  Dankzegging en voorbeden
  Collecte
  Zingen
  Geloofsbelijdenis
  Zingen
  Zegen

 • okt
  13
  Opname
  Ontmoeting

  Opw 70, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
  Stil gebed
  Votum en groet
  Ps 98:1,2 (Nieuw Liedboek)
  1. Zing een nieuw lied om God te eren,
  die grote daden heeft verricht.
  Zijn sterke arm bleek niet te keren.
  Zijn recht kwam stralend aan het licht.
  Hij wilde zich in liefde buigen
  tot ons, het volk dat met Hem leeft.
  De hele wereld kan getuigen
  dat Hij het is die redding geeft.

  2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
  Zing blij voor Hem, bazuin het uit.
  Laat heel de schepping eer bewijzen.
  Zeeën en bergen, jubel luid.
  Hij komt om alles recht te zetten.
  Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.
  Dan buigen volken voor zijn wetten;
  dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

  Woord
  Gebed
  Kindermoment (Jenet)
  Kinderlied: Hij alleen (Hemelhoog 337)
  Bijbellezing: Genesis 9.1-17; Kolossenzen 1.15-20 (Jansje)
  Verkondiging
  Gz 479:1,2,3,4 (Liedboek) Aan U behoort, o Heer der heren
  Michacursus – Herman – Jaap – Ron

  Antwoord
  Opw 689 Spreek, o Heer, door uw heilig Woord
  Gebed
  Collecten
  Opw 769 Bouw uw koninkrijk

  Zegen
  Gz 456:3 (Liedboek) Amen, amen, amen

Agenda