“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

Nieuwsberichten Missionair

Gebedsbrief Maart 2017

Werkgroep Missionaire zaken

De afgelopen 4 jaar is gewerkt aan onze missionaire opdracht, Opdat ook anderen de weg tot de Vader mogen vinden in Jezus Christus. Dit heeft geleid tot een jaarprogramma met activiteiten als geloofscursussen, The Passion en De Kerstwandeling Dronten. De activiteiten zijn zowel intern gericht als extern in samenwerking met de kerken uit Dronten.

Er is een werkgroep samengesteld om de activiteiten van de portefeuille missionaire zaken verder te ontwikkelen en uit te voeren aan de hand van het jaarprogramma. De leden zijn: Chiel Naber, Rien de Groot, Gera Elzerman, Rik Vels (Jongerenraad) en Fenneke Verbaan.


Bezoek Budiul Mic

Op verzoek van de commissie Missionair Buitenland zijn Cor en Lieneke Sikkema en Arjan en Alma Leichtenberg op bezoek geweest bij de fam. Orosz in Budiul Mic, Roemenië. Dit bezoek had als doel om persoonlijk contact te hebben met het dominees gezin en de gemeente en te vragen of er dringende zaken spelen of tekorten zijn. Dit is niet het geval. Het dominees gezin en de gemeente maken het goed. Zie ook uitgebreid verslag van dit bezoek in dit kerkblad.Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer