“Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.” – Psalmen 27:4-5

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten in de Ichthuskerk aan de Roerstraat 1 te Dronten.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur, de gezamenlijke middagdiensten starten om 18.30 uur. Alle middagdiensten, worden samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gehouden. Tijdens de ochtenddiensten is er voor de kinderen oppas en kindernevendienst.

Tijdens de diensten lezen we uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling en zingen we onder andere uit het Liedboek voor de kerken. Liederen uit andere bundels zoals Evangelische Liedbundel en Opwekking, worden geprojecteerd.

In het geval u niet zelf bij de dienst aanwezig kunt zijn, maar deze wel graag wilt beluisteren, dan kan dit live tijdens de dienst of naderhand via onze website. De liturgie van iedere eredienst wordt voorafgaand aan de dienst op deze website geplaatst. 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt in de regel plaats op de tweede zondag van de maanden januari, maart, september en november en op Goede vrijdag en de zondag na Pinksteren.
Gasten die aan het Avondmaal willen deelnemen zijn van harte welkom, wanneer zij het geloof aangaande de verzoening van al onze zonden door de kruisdood van onze Heiland met ons delen en als belijdende leden gerechtigd zijn in hun eigen gemeente het Avondmaal te vieren.


Kort overzicht: 

Zondagmorgen om 9.30 uur. Locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten.

Zondagavond om 18.30 uur in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Wisselende locatie: Ichthuskerk, Roerstraat 1 te Dronten of Ontmoetingskerk, De Ketting 20 te Dronten. Zie agenda voor eerstvolgende locatie.

 

Meest recente fotoalbums

Meer